การให้บริการ

  • บริการซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นอกสถานที่  ที่บ้าน, สำนักงาน, โรงเรียน, โรงงาน ฯลฯ ให้ บริการซ่อมในเขตอำเภอเมือง เชียงใหม่และอำเภอไกล้เคียง
  • รับติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  , กล้องวงจรปิด  , เดินสาย ต่ออินเตอร์เน็ต ต่าง ๆ
  • รับลงโปรแกรม, สแกนไวรัส ,ลงวินโดว์ตัวใหม่, Software ทั่วไป
  • รับประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ทางซีเอ็นคอมพิวเตอร์ มีการรับประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้คุณตามสเปกที่ท่านต้องการ โดยเราจะประกอบให้ท่านพร้อมใช้งาน แล้วนำไปส่งที่บ้าน ที่สำนักงาน โรงเรียนที่อื่นๆตามความเหมาะสม และเดินทางไปได้ แล้ว เรามีบริการหลังการขายให้ท่าน เราพร้อมให้คำปรึกษาฟรีก่อนท่านตัดสินใจ
  • รับดูแลคอมพิวเตอร์ เป็นรายปีรายปี และรายเดือน สำหรับบริษัท ห้างร้าน โรงเรียน โรงแรม หรือที่อื่นๆ เรามีบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของสัญญาบริการเครื่อง  แบบรายปี เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรของท่านทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
  • บริการเครมสินค้า ซีเอ็นคอมพิวเตอร์ มีบริการรับฝากเครมสินค้าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่มีประกันจากศูนย์บริการทุกยี้ห้อ