บอร์ด เก่าแต่ซีพียูใหม่

ซีพียูใหม่เกินไปใส่ บอร์ดแล้วเปิดไม่ติด