เครื่องปริ้นไม่ได้

สาเหตุง่ายๆ ครับ ขาล็อกเซ็นเซอร์หลุดเกิดจากการเอามือไปจับมันครับ