เครื่องคุณ สมศักดิ์

อาการเสียเปิดแล้วดับตลอด ขาล็อกซีพียูหลวมครับ