ใส่เคสใหม่ แต่อุปกรณ์เดิม

ใส่เคสใหม่ แต่อุปกรณ์เดิม เพิ่มซัพพลาย และฮาร์ดิส