ซ่อมอาการจอกระพริบจอเป็นเส้น

อาการจอภาพเป็นเส้นๆกระพริบๆ อาการนี้ไม่ใช่เป็นที่จอนะครับ

รับซ่อมคอมเชียงใหม่ ซ่อมคอมนอกสถานที่ เชียงใหม่ ทุกอากาคเสียครับ 0877287495 ครับ