เครื่องคุณ นพดล

ไม่เข้าวินโดว์ HDD เสียเปลี่ยนตัวใหม่


 

ซ่อมเครื่องคุณอ้อม

อาการปริ้นไม่ออก

 


 

ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ห้อสมุดโรงเรียนสันป่าสัก

อาการเช็คทุกอย่างเพราะย้ายห้องสมุดมาใหม่


 

เครื่องคุณ สมชัย

เครื่องนี้ ติดไวรัสมาครับ


 

ซ่อมเครื่องคอมของคุณก้อย

อาการไม่ขึ้นภาพ ที่หน้าจอ

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ซ่อมเครื่องกนกรัตน์