บอร์ด เก่าแต่ซีพียูใหม่

ซีพียูใหม่เกินไปใส่ บอร์ดแล้วเปิดไม่ติด


 

เครื่องคุณต้อม

อาการไม่จำค่าใบออส เสียบปลักแล้วเครื่องเปิดเอง ลงโปแกรมไม่ได้ดับ


 

เครื่องคุรสมชาย

ภาพลายเป็นเส้น อาการนี้ไม่ได้เสียที่ชิป หรือ จอภาพเป็นที่แรมเครื่องครับ 


 

ปริ้นเตอร์คุณวาสนา

อาการเสียไม่ได้ปริ้นนานเป็นหลายเดือนล้างหัวพิมพ์


 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. เครื่องคุณศิริพร