ทำความรู้จักกับ webmaster และผู้ให้บริการซ่อม

อันดับแรกก็ขอยินดีต้อนรับผู้มาเยือนเว็บ Cncomservice.com ครับ 

 ผม สมชาย ผันผ่อง หรือ ชาย โทร 0877287495 ยินดีต้อนรับทุกสายครับ 

ปรึกษากันก่อน 24 ชั่วโมง ครับ เวลาทำการ 7.00 น - 21.00 ครับ 

 

การศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ สาชา อิเล็กทรอนิกส์

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเมตตาศึกษา เชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์ กว่า 10 ปี

ปี พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน บริษัทดีไดนาไมท์เฟิร์สคอมพิวเตอร์ จำกัดเชียงใหม่ ตำแหน่ง หัวหน้าช่างเทคนิค

คอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ADMIN ดูแล ระบบ Network คอมพิวเตอร์ และ ครุภัณฑ์

ปี 2543 บริษัทดีไดนาไมท์เฟิร์สคอมพิวเตอร์ จำกัดเชียงใหม่ ตำแหน่ง หัวหน้าช่างเทคนิค

คอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. 2541 บริษัทแบล็กสเปชคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. 2540  หจก.เชอรี่คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. 2539  บริษัทอัจฉริยะคอมพิวเอตร์ จำกัด ตำแหน่งช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ นายกฤษฎา ใจคำ
ชื่อเล่น เส้นใหญ่

Facebook :www.facebook.com/marujungBylole
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

จบการศึกษา         ประถมศึกษาที่ 6 ที่ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำริน

                                มัธยมศักษาที่ 6 ที่ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมสาย ศิลป์-คำนวณ

                                อนุปริญา (ปวส) ที่ โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี คณะเทคนิคคอมพวเตอร์

                                ปริญาตรี ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลล้านนา (ตีนดอย) คณะ ครุศาสตร์คอมพิวเตอร์